Konkurs

ELIMINACJE DO 30.10.2017 !

„Jak z bajki”

Konkurs scenograficzno – dramaturgiczny dla klas I-VI szkoły podstawowej

Głównym celem konkursu jest rozwój i inspiracja uczniów do kształcenia i rozwijania swoich umiejętności, oraz próba dialogu sztuki z naukami ścisłymi. W Konkursie mogą wziąć udział zespoły artystyczne działające w szkołach, placówkach oświatowych, parafiach, stowarzyszeniach, a także całe klasy szkoły podstawowej. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 12 zespołów/klas. Konkurs składa się z dwóch osobnych i niezależnych części:

MAŁY SCENOGRAF

Grupa ma za zadanie stworzyć scenografię do wybranego spektaklu (własnego, lub adaptacji bajki) i udokumentować pracę nad nią w dowolnej technice (kolarz zdjęć, pokaz slajdów, film itp.). Materiały dokumentujące należy wysłać na adres firmy nie później, niż w dniu zakończenia eliminacji. (Decyduje data stępla pocztowego)

Jury ocenia : Estetykę, kreatywność, dobór materiałów, interpretację,ogólny wyraz artystyczny.

Kategorie wiekowe: Klasy 1-3, klasy 4-6

Nagrodą główną są całodzienne warsztaty teatralne ze scenografami i aktorami, oraz wejściówki dla całej grupy na wybrany spektakl Teatru im. Księcia z Bajki, karnety i bony rabatowe na warsztaty dla nauczycieli organizowanie w Pracowni RELAX.

MAŁY DRAMATURG

Zadaniem grupy jest stworzenie scenariusza do spektaklu o jednej z tematyk: Podróżnicza, Edukacyjna, Muzyczna; w którym występować będzie maksymalnie 6 postaci. Scenariusz może być rozpisany na dowolną technikę teatralną (pantomima, teatr lalek, teatr cieni, teatr dramatyczny…)

Jury ocenia: Styl pisarski, kreatywność, wykorzystane techniki teatralne, ogólny wyraz artystyczny.

Podczas tworzenia scenariusza można korzystać z pomocy dydaktycznych (np. Story cubes), oraz personalnych (spotkania z pisarzami, dziennikarzami itp.).

Obowiązują dwa przedziały wiekowe: klasy 1-3 klasy 4-6

Nagrodą główną jest wyprodukowanie spektaklu na podstawie scenariusza, darmowe wejściówki na stworzony spektakl dla całej grupy, warsztaty teatru Japońskiego Kamishibai, całodzienne zgrupowanie na warsztatach teatru tańca, bony rabatowe dla na warsztaty dla nauczycieli organizowane w Pracowni RELAX

Koszt akredytacji uczestnika: 5 zł (uczestnik może wziąć udział w obydwu częściach konkursowych)

nr. konta bankowego: 02 1050 1588 1000 0092 4736 7221 // Pracownia szkoleniowo – eventowa RELAX ul. Wolności 177 Zabrze // W tytule należy wpisać KONKURS + nazwa placówki